سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی همچنان مسیر ترور را دنبال می کند

09-08-2018 | سیاست | 0 | 82

tajikistan

رهبران و اعضای سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی که در پیگرد بین المللی قرار دارند، در حال ادامه تلاش ناموفق خود برای جلب توجه به حزب اسلامی و ایجاد "خلافت" هستند. آنها از مجازات انتظامی در برابر اقدامات جنایتکارانه خود و اعمال تروریستی پنهان شده، با استفاده از اینترنت مراجعت می کنند.

دلایل جدید اشتراک سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی در فعالیت های تروریستی این صحبت های تروریستی "ابو اسامه نارکی"، اعضای فعال سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی می باشد. او به مدت طولانی با استفاده از بی سوادی مذهبی جوانان آنهارا به صفوف سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی جذب می کرد. "ابو اسامه نارکی" یکی از سازمان دهندگان و رهبران حمله تروریستی که در 29 ماه ژوئیه سال جاری نسبت به گردشگران خارجی در قلمرو ناحیه دنغره تاجیکستان رخ داد و اجراکننده اساسی آن عبدالصمداف حسین، اعضای فعال حزب مذکور بود، می باشد. این واقعیت که "ابو اسامه نارکی" که در پشت پرچم داعش پنهان می باشد، عضو سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی است، با دلایل آنکه او در شهر خاش جمهوری اسلامی ایران زندگی می کند، شهادت می دهد. و همانطوری معلوم است، هیچ کدام از اعضای سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی که از اتباع تاجیکستان هستند، اگر اعضای سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی نباشد، نمی تواند در این کشور زندگی کند. و آنها به طور قانع کننده در این مورد شهادت می دهند.

و با این حال، ابو اسامه نارکی کی است؟ تحت نام مستعار "ابو اسامه نارکی" نظراف تاج الدین میرزارحیم آویچ، متولد سال 1989، ساکن روستای ازبکلنگر ناحیه نارک بدون داشتن معلومات متوسط پنهان شده است. او در مکتب خیلی بد تحصیل می کرد و از این رو، از مکتب خارج شد. اشتغال اصلی او سرقت در بازار، مغازه ها و باغ ها بود. طبيعی است که اين مرد در مرکز توجه ملاهای محله قرار گرفت. او در مکتب و در امور سرقت خوشحال نشد، اما تعلیمات مذهبی پیشرفت کرد، نظرف ت. م. در حالی که هنوز نوجوان بود، به جای آموزش و تقویت ذهن در مکتب روستا به مسجد می رفت. در این رابطه نظرف ت.م. در مرکز توجه قربان منان اف، رهبر سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی در شهر نارک قرار گرفت.

مرجع: قربان منان اف متولد سال 1942، ساکن ناحیه پنج، اعضای فعال سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی شرکت کننده جنگ داخلی تاجیکستان از سوی نیروهای مخالفین تاجیک بود. در مدت زمان طولانی، قربان منان اف به نظرف ت.م. عقاید دینی را تعلیم داد و با توجه به موفقیت شاگردش صرف نظر از جوانی اش اورا مسئول بخش فرهنگ حزب در شهر نارک منصوب کرد و اورا به هیات تیم فوتبال "سلمان فارس" که در آن اعضای دیگر سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی تمرین می کردند، شامل کرد.

در سال 2014، در اساس دستور رهبریت سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی نظرف ت.م. به منظور جذب جوانان به صفوف حزب مذکور به قلمرو فدراسیون روسیه فرستاده شد و پس به او دستور پیوستن به صفوف داعش داده شد.

البته، همه این اقدامات ابتکار خود نظرف ت.م. نبود و او توسط مربی حزبی اش قربان منان اف که به نوبه خود از سوی رهبریت بلندپایه سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی کنترل می شد. پسر او منان اف عبد الشکور شیرهلی آویچ در سال 2015، پس از شکست تلاش برای کودتای نظامی در تاجیکستان به لتونی فرار کرد. منان اف ع. به عنوان عضو فعال سازمان تروریستی و

افراطگرای حزب نهضت اسلامی فعالیت عیرقانونی خودرا ادامه می دهد، در کنفرانس ناموفق سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی در ماه جولای سال 2018 در دورتموند شرکت فعال داشت. برادر او منان اف حبیب الله شیرعلی آویچ متولد سال 1978، عضو سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی در حوادث سپتامبر سال 2015 شرکت کرد و سپس به ایران، جای که او در حال حاضر در آن جا به پنهان است، فرار کرد. برادر دیگر قربان منان اف با نام منان اف اسکندر شیرعلی آویچ متولد سال 1987، ساکن ناحیه دنغره در سنون کودکی اش تعلیمات غیرقانونی دینی گرفته، با کمک منان اف حبیب الله در سال 2006 برای درس خواندن در مدرسه "جماعت المصطفی" جمهوری اسلامی ایران فرستانیده شد. غایب آوا زیتونه عمراونه، خانم منان اف اسکندر متولد سال 1987، ساکن ناجیه بومی ناحیه فرخار است و او در مدرسه مذهبی در شهر مشهد جمهوری اسلامی ایران آموزش دیده است. تمامی اعضای خانواده منان اف اعضای سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی می باشند. در سال های جنگ داخلی، آنها در ایران قرار داشتند و در سال 1998 آنها به تاجیکستان بازگشتند.

پیام های مختلف و تحت پوشش پرچم داعش را نظرف ت.م. به منظور تبلیغ و دهشت افکنیی سازمان تروریستی دیگر استفاده نمی کند. این سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی است که با سوءاستفاده از پرچم سیاه داعش جنایات تروریستی آنهارا پنهان می کند.

اگر کسی واقع بینانه و از روی خواهش به چشمان، بیوگرافی، جهت گیری ایدئولوژیک، مراحل آماده شدن نظرف تاج الدین به عنوان یک سررباز داعش – عضو حزب نهضت اسلامی نظر کند، باید فرصتی برای تفکر داشته باشد.

استفاده از نام داعش به عنوان یک ابزار به عنوان پوششی برای مقاصد خود، پنهان کردن آثار فعالیت های سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی، از جمله عمل بی رحمانه تروریستی علیه اتباع خارجی که به پشتیبانی ایدئولوژیک، اخلاقی و مالی ایران رخ داد، یک نوع فعالیت طبیعی سرویس های اطلاعاتی اکثر کشورهای سیاره می باشد. طوری معلوم، در این رابطه، ترویج کنندگان سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی اسثنا نیستند. رنگ گربه چه تفاوتی دارد؟ مهم این است که وی از روی نشانداد عمل کند.

همین طور در دهه 1990 در تاجیکستان بود، زمانی که سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی بر اساس طرح حامیان خارجی خود آن شروع به مرحله مسلحانه جنگ داخلی کرد. اولین جرایم این سازمان گروگان گیری، قتل، قطع بدن انسان بود.

در مسیر شکنجه و تحقیر مردم، محض آنها بیش از دو دهه داعش را پیش بینی کرده بودند.

اختراع نهضتیها "بشکه زندان" و "بشکه شکنجه" بود. افراد بیگناه را به چنین بشکه ها پرتاب کرده، اعضای سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی دستور می دادند که با اشیاء آهنین به این بشکه ها ضربه می زدند. از صدای وحشتناک و بلند پرده های افراد در بشکه بوده پاره می شد. افراد به حالت دیوانه آورده می شد، یا قلب او از بار روانی شدید متوقف می شد. این روش های وحشتناک مجازات، شکنجه و اعدام ها توسط سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی نسبت به هزاران نفر از شهروندان اجرا شده است.

در هیچ کشوری چنین جنایات غیرقابل تصور سازمان های تروریستی را هرگز نمیبخشند. برای مثال اروپا. 80 سال گذشت، اما امروز آنها جنایاتی را که توسط فاشیسم ها مرتکب شده اند، نبخشیده اند و در آینده نمی بخشند. جنایات ذکر شده توسط سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی به هیچ وجه فراتر از فاشیسم نیست. اگر نازی ها مردم را در اتاق های گاز کشته بودند، پس سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی جنایات مشابه را در بشکه ها انجام می دادند. همین طور، با

اطمینان می توان گفت که سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی از ابتدای دهه 1990 مخترع، "معلم" عوامل وحشیانه نسبت به بشریت است و داعش " شاگرد - پیروی" فعال آن است. سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی از روزهای اول وجود خود سازمان تروریستی و افراطی بود. قربانیان این سازمان نمایندگان قوم ملت های گوناگون بود که در کشور زندگی می کردند. و این تنها چند واقعیت است که نشان دهنده دست داشتن سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی در جنایات غیر انسانی است. به چه مدارک دیگری باز نیاز است؟

بنابراین، عمل جدید تروریستی سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان که علیه اتباع خارجی انجام داد، واقعیت این است که آنها در تلاش تکرار کردن تاریخ خونبار سال 1990 هستند.

بیانیه های عمومی اعضای سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی مانند نظرف ت.م. و دیگران یک روشی است که انتظار می رود.

از هر ساکن تاجیکستان، بستگان قربانیان جنگ داخلی در تاجیکستان بپرسید. بگذار آنها جزئیات تلاش برای ایجاد یک جمهوری اسلامی را در تاجیکستان تحت پرچم سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی به شما بگویند. سپس به شما معلوم می شود که آیا بین سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی و داعش تفاوت وجود دارد.

تایید مستند یک تن از اعضای سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی با نام نظرف تاج الدین برای عضو داعش بودنش این نمونه ساده است. اگر هدف مشترک آنهارا مشخص کنید، هدف هر دو سازمان این ایجاد یا تاسیس جمهوری اسلامی می کنند. همان طوری که آنها میخواستند آنرا در سوریه تاسیس دهند.ایدئولوژیک های آنها یکسان هستند. تجربه جنگ داخلی در تاجیکستان را بیاموزید و از شیوه های اعمال آنها آگه می شوید. بخش کوچکی از آنها الکی ذکر شد. نتیجه گیری کنید، شباهت ها و تفاوت های موجودرا جستجو کنید. و در باره حامیان آنها نیز فراموش مکنید. و در مورد غربی ها. و در مورد شرقی ها. و همه چیز روشن می شود.

خال محمد سمیع اف،

کاندیدای علوم تاریخ، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان

به اشتراک گذاشتن اخبار در شبکه های اجتماعی:


نظرات

اسم شما
Email

هنوز دیدگاهی داده نشده